សាជាថ្មី – សំឡេងធម៍ទេសនា គូ សុភាព | KOU SOPHEAP – Dhamma Talk For KhmerDhamma Talk For Khmer សូមស្វាគមន៍ ថ្ងៃនេះសូមស្ដាប់សំឡេងទេសនា
អប់រំផ្លូវចិត្តបកស្រាយដោយ លោកគ្រូ គូ សុភាព ដែលមាន១០អត្ថន័យ
សូមមើលចំណងជើងនឹងចុចលើនាទីខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់តាមចំណងជើងដែល
អ្នកចូលចិត្ត

Kou Sopheap
00:00 សាជាថ្មី
01:36 មិនដូចគ្នា
04:23 សេចក្ដីទុក្ខមិនទៀង
07:00 ជៀសមិនរួច
09:18 ក្ដីសង្ឃឹម
11:08 សម្លាប់ខ្លួនព្រោះកើតទុក្ខ
15:50 រឿងអតីតកាល
17:41 អាហារផ្លូវចិត្ត
25:51 ស្រមោលអតីតកាល
28:24 បុណ្យនៃពុទ្ធបូជា
ដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទេសនាផ្សេងៗនិងកំណាព្យបន្ត
សូមចុចលើ link ខាងក្រោម
អំណាចស្រ្តី
កំណត់ទុក្ខដើម្បីគេចទុក្ខ
សំឡេងប្រេត
ចេះដឹងរឿងគេហួស
If you enjoy my content, please hit like and subscribe my channel for more videos!

** The purpose of creating this channel is to educate people to behave properly, to educate the spirit of the people in the way of the wise, the Buddha.
** May Buddhism be prosperous forever
** Good listening to the good will get wisdom
** Thanks for the support of this Dhamma Talk For Khmer.
** You can search for channels by typing:
#DhammaTalkForKhmer
** Wish for everyone to have peace, to be happy, to have good luck, to have luck.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *