សាន សុជា | កុំប្រមាទ [Khmer Buddhism]កុំប្រមាទ
សម្តែងដោយៈ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា San Sochea
នំាមកជូនជាធម្មទានដោយៈ Khmer Buddhism

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

5 thoughts on “សាន សុជា | កុំប្រមាទ [Khmer Buddhism]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *