សាន សុជា – ដូចម្តេចហៅថាថែរក្សាខ្លួន [Khmer Buddhism]ដូចម្តេចហៅថាថែរក្សាខ្លួន សម្តែងដោយៈ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា San Sochea នំាមកជូនជាធម្មទានដោយៈ Khmer …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

2 thoughts on “សាន សុជា – ដូចម្តេចហៅថាថែរក្សាខ្លួន [Khmer Buddhism]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *