សាន សុជា – វិធីត្រៀមខ្លួនចូលឆ្នាំថ្មីសម័យកូវីដ ១៩ [Khmer Buddhism]វិធីត្រៀមខ្លួនចូលឆ្នាំថ្មីសម័យកូវីដ ១៩ សម្តែងដោយៈ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា San Sochea …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

1 thought on “សាន សុជា – វិធីត្រៀមខ្លួនចូលឆ្នាំថ្មីសម័យកូវីដ ១៩ [Khmer Buddhism]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *