សិក្សាពីព្រះសូត្រនិងព្រះគាថាភាគទី៥២៩ អគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស #Buth savong keathaសិក្សាព្រះត្រៃបិដក ផ្សាយពីកុដិ ភិក្ខុបញ្ញាបជ្ជោតោ វត្តព្រះគន្ធកុដិ ភូមិរំចេក ៣ សង្កាត់រតនៈ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
សិក្សាព្រះត្រៃបិដក សិក្សាពីប្រវត្តិនិងព្រះថេរគាថាអង្គផ្សេងៗ សិក្សាព្រះសូត្រព្រះគាថាព្រះចេត្តពុទ្ធ Buth savong keatha 5000 years,
Buth savong channel,
Buth savong dhamma talk,
Buth savong dharma,
buth savong talk,
Buth savong official,
5000 years,
buth savong live,
Buddha history,
buth savong audio,
buth savong sound,
Dharma home,
buth savong mp4,
buth savong mp3,
Buddha sound,
buth savong history,
Chuon Kakada,
Choun Kakada,
Buth savong answer the question,
Buth savong dhamma new,
Buth savong dhamma video,
Buth savong dhamma net work,
Buth savong biograpy,
Buth savong dhamma page,
Buth savong new,
Buddha story,
keatha 5000 years,
5000 keatha,
khmer dharma talk,
khmer dharma sound,
khmer new song,
khmer hot news,
khmer old song,
khmer Buddhist,
khmer tv record,
Buddha in the world,

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

2 thoughts on “សិក្សាពីព្រះសូត្រនិងព្រះគាថាភាគទី៥២៩ អគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស #Buth savong keatha

  1. 46:00 Đố em một con gấu bắc cực nặng bao nhiêu kg? (Thường thì các cô gái sẽ trả lời không) Đáp: Anh cũng không biết nhưng anh biết con gấu bắc cực đủ nặng để phá vỡ tảng băng giữa chúng ta. 🦄

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *