សុបិន្តមាន៤អាចជាការពិត – សំឡេងធម៍ទេសនា សាន សុជា | SAN SOCHEA – Dhamma Talk For KhmerDhamma Talk For Khmer – San Sochea – Khmer Sermons | សំឡេងធម៍ទេសនា សាន សុជា – សុបិន្តមាន៤អាចជាការពិត។សូមស្តាប់សំឡេងធម៍ទេសនា បកស្រាយដោយលោកគ្រូ សាន សុជា ។

ប្រើពេលវេលាខាងក្រោមដើម្បីរំលងព័ត៌មានដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍!
Use the timeline below to skip the information that interests you!
Chapters:
0:00 សុបិន្តមាន៤អាចជាការពិត
7:58 ទវទត្តនៅក្បែរព្រះម្ដេចចិត្តអាក្រក់
20:28 ចេះអត់គ្រូស្មើនិងឆ្គួត
23:46 ជំងឺបែកបាក់ស្នេហា
38:36 ទុកជាការចាប់ជាតិឬទេ
40:08 ម្ដាយសម្លាប់ខ្លួនជាង១០ឆ្នាំ
49:21 សម្លាប់មនុស្សម្នាក់ជួយមនុស្ស១ប្រទេស

Click the link below to listen more sermon.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទេសនា ផ្សេងៗបន្ត។

Click the link below to listen to the sermon of San Sochea.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទេសនា លោកគ្រូ សាន សុជា បន្ត។

Click the link below to listen to more poems.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់កំណាព្យអប់រំ ផ្សេងៗបន្ត

Click the link below to listen to Smoot Dhamma
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ស្មូតផ្សេងៗបន្ត

Click link below for listening in the Home Page.

If you enjoy my content, please hit like and subscribe my channel for more videos!

** The purpose of creating this channel is to educate people to behave properly, to educate the spirit of the people in the way of the wise, the Buddha.
** May Buddhism be prosperous forever
** Good listening to the good will get wisdom
** Thanks for the support of this Dhamma Talk For Khmer.
**For search: #DhammaTalkForKhmer
** Wish for everyone to have peace, to be happy, to have good luck, to have luck.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *