សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបើគ្មានរបបខ្មែរក្រហម _ Khan Sovan reacts to The Kanitha Show about Khmer Rougeសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបើគ្មានរបបខ្មែរក្រហម _ Khan Sovan reacts to The Kanitha Show about Khmer Rouge

Khmer Mjas Srok’s Channel offers videos like Real News, Politics, Social Analysis to you everyday.
Keeping Watching my Next Videos and to Get New Videos, Please CLICK SUBSCRIBE Channel Khmer Mjas Srok’s link below:

Watch all Videos:

Dear Everyone… I thank everyone for watching, liking and commenting on the my videos, and I’m sorry for the delay in responding to your comments. But even so, I will try and try to respond as much as I can.
Thanks You for Watching and Subscribing!

khan sovan, khan sovan live show, khan sovan facebook, khan sovan vs jame sok, cambodia, cambodian, khmer, cambodia news today, cambodia today, khmer news, news in khmer, khmer people, political, news, politics, news & politics, current events, news event, latest news, analysis, social, economic, geography, history, study history, khmer history, cambodia history,
___________________

Dear Youtube…
YouTube channel Khmer Mjas Srok complied with the YouTube Community Guidelines… here is a LINK from my Youtube channel Khmer Mjas Srok to the Facebook page name Khmer Mjas Srok where Mr Khan Sovan Live Talk Show:

– Facebook Page Khmer Mjas Srok:

– My Youtube channel Khmer Mjas Srok to the Facebook page name Khan Sovan អង្គព្រោកប្រាជ្ញ where Mr Khan Sovan Live Talk Show:

– Facebook Page Khan Sovan អង្គព្រោកប្រាជ្ញ:

___________________
– Twitter:


Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

11 thoughts on “សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបើគ្មានរបបខ្មែរក្រហម _ Khan Sovan reacts to The Kanitha Show about Khmer Rouge

  1. មើសិនជាគ្នានរបបខ្មែរក្រហមទេ កម្ពុជាយើង នឹងនៅតែប៉ុណ្ណឹង ពីព្រោះកម្ពុជាយើងបាន ជំពាក់បំណុលរបស់ បរទេស ច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៀត ពីព្រោះកម្ពុជា ពឹងតែកសិកម្មនាំចេញតែ ស្រូវអង្ករ នឹងផលិតផល កសិកម្មប៉ុន្មានមុខទេ ហើយគ្រើងចក្រ ផលិតសំរាប់ក្នុងស្រុក នឹងនាំចេញតិចបំផុយ គំតែមាន ការ រដ្ឋប្រហាររបស់លោក លុន ណុល ទេយើងពិតជាយាប់ហើយ ព្រោះប្រទេសដែលមានរដ្ឋប្រហារ បំណុលជំពាក់ត្រូវ លំចោលទាំងអស់។ ចឹងបានប្រទេសថៃ មានរដ្ឋប្រហារច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោក។

  2. បើ អញ្ចឹងមែន រដ្ឋា ភិបាល នឹង ត្រូវ ចេញប្រាក់ រក អ្នកបកប្រែ ភាសា ខ្មែរ ដល់ អាអ្នក ចេះ ខ្មែរអស់នេាះ ។

  3. ខ្ញុំយល់ថាបើយកខ្មែរពីក្រៅស្រុកមកជួយប្រទេសជាតិ កុំសង្ឃឹម បើឲ្យវាមកទាល់តែឲ្យវាមកត្រួតក្បាលយើងទើបវាមក ពួកវានេះកុំសង្ឃឹមថាវាមកជួយប្រទេសជាតិនោះ បើឲ្យវាមកបង្កើតអំពើរពុករលួយអាណឹងទើបខ្ញុំជឿ

  4. សម្លេង នឹង សំនៀង របស់ មី កន្និដ្ឋា ដូចអ្នក មាន កំណើត មកពីស្រុក ខាងកើត ម៉េចក៏បូរបាច់ខ្លាំងម៉េះពីអាខ្មែរភៀស ខ្លួន ដើររើស តែអេតចាយ នឹង សុីប្រាក់ ជំនួយ ពីរដ្ឋ អត្រា ៧៥% . ពាក្យ មួយតែងនិយាយថា កំុជឿវា វា ភ ទេ ! ។

  5. មិនពិតទេខ្មែរដែលនៅក្រៅស្រុកបច្ចុប្បន្ននេះ បើនិយាយពីចំណេះដឹងវិញមិនលើសនាក់នៅក្នុងស្រុកទេ តែខ្មែរមួយចំនួនដែលនៅក្រៅស្រុកច្រើនតែក្បត់ប្រទេសជាតិខ្លួនឯង ខ្មែរមិនដូចអីស្រាអែលទេ តែសព្វថ្ងៃនេះធនធានមនុស្សដែលនៅក្នុងស្រុកក៍មិនខ្វះដែរ មិនចាំបាច់យកខ្មែរនៅក្រៅស្រុកមកទេ…..

  6. បើគ្មានលន់នុលធ្វើរដ្ឋប្រហាសម្ដេចនរោដំសីហនុទេក៏គ្មានខ្មែរក្រហមដែរ ហេតុអបានជាគាត់មិននិយាយផង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *