ស្រលាញ់គ្នាប៉ុន្តែ ថ្ងៃខែឆ្នាំ មិនត្រូវគ្នា, សាន សុជា, San Sochea, The Buddhist Pageសម្តែងធម៌ទេសនា&បកស្រាយសំណួរដោយ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
#khmer_Buddhist_Page #សាន_សុជា #San_Sochea
________________________
សូមចុចLinkខាងក្រោម ដើម្បីបានស្តាប់ធម៌ផ្សេងៗ
ជាច្រើនទៀត។
You tube :
Website :
Facebook Page :

Keyword (ពាក្យគន្លឹះ)
មេរៀនព្រះធម៌
មេរៀនព្រះអភិធម្ម
ស្តាប់ព្រះធម៌

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *