ស្រៃនៃគំនិត និង គំតិតអ្នកស្រែ តើដូចគ្នាទេ?ជញ្ជីងនៃគំនិត
-ជំនឿផ្សេងៗ: -រុក្ខជាតិ: -រឿងប្លែក: -ព័ត៍មានជាតិ -ទេសចរណ៍: -រឿងនិទានសាមកុក: -ការលើកទឹកចិត្តទូទៅ: -សុខភាពទូទៅ :
-ព័ត៍មានអន្តរជាតិទាន់ហេតុការណ៍:

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *