អនុស្សតិ ១០ ខ្សែទី ១៦អាន និងសម្ដែងដោយភិក្ខុធម្មណ្ឌិតោ មាន ស៊ីដា (ព្រះមហាស៊ីដា) មជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈ វត្តពោធិក្រឡាញ់ …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/giao-duc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *