អប់រំចិត្ត / សម្តែងដោយលោកគ្រូ គូ សុភាព/ អាហារផ្លូវចិត្ត / kou sopheapខ្ញុំករុណាសូមការអនុញ្ញាតអំពីរលោកគ្រូ គូ សុភាព ពីរចំងាយខ្ញុំកូណាសុំយកព្រះធម៍របស់លោកគ្រូយកមក Post On youtube ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិសទ្ធ័និងយុវជនជាច្រើនដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនិងអោយស្គាល់បុណ្យនិងបាបផងដែរសូមគ្រូ គូ សុភាព អនុញាតិខ្ញុំករុណាផង ជាចុងក្រោយខ្ញុំកូណាសូមជូនពរលោកគ្រូ មានសុខភាពល្អមានអាយុវេង។ (ពីរកូណា ទេព ចាន់នី)
=============================
► ស្វាគមន៍មកកាន់Channel: (អាហារផ្លូវចិត្ត )របស់យើងខ្ញុំដែលជាកន្លែងចែករំលែកនូវព្រះធម៍។
===============================================================
👉បើសិនយើងខ្ញុំធ្វើមានការខុសឆ្គងសូមខន្តីអភ័យទោសដល់យើងខ្ញុំផង នឹង comment ខាងក្រោម video ដើម្បីអោយយើងខ្ញុំធ្វើកាកែរប្រែ
==========================
=== ♥♥ Thank you for watching .. !! ♥♥
===============================
kou sopheap
គូ សុភាព
khmer dhamma page
san sochea
khmer dhamma page
khmer dhamma
ព្រះធម៌អប់រំចិត្ត
អប់រំផ្លូវចិត្ត
អាហារផ្លូវចិត្ត
ធម៌អប់រំចិត្ត,
kou sopheap new
kou sopheap mental
kou sopheap talk

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/nong-nghiep

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *