អាត្មាចង់ឱ្យព្រះយេស៊ូមកប្រោស ក៏ប៉ុន្តែ… by សាន សុជា [Dharma TV Live]អាត្មាចង់ឱ្យព្រះយេស៊ូមកប្រោស ក៏ប៉ុន្តែ…
Follow us:
Telegram:
All Videos:

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

2 thoughts on “អាត្មាចង់ឱ្យព្រះយេស៊ូមកប្រោស ក៏ប៉ុន្តែ… by សាន សុជា [Dharma TV Live]

  1. ព្រះយេស៊ូវនឹងជួយប្រោសនរណាម្នាក់ អោយបាត់ក្រេវគ្រោត មួម៉ៅ ក្តៅក្រហាយ ឈ្នានីស មើលងាយគេ នៅពេលដែលអ្នកនោះយាងព្រះយេស៊ូវមកគង់ក្នុជីវិតរបស់គាត់។
    ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ព្រះអង្គ សាន សុជា ព្រះអង្គនឺងប្រោសព្រះតេជគុណនៅពពេលលោកប្អូនទទួលជឿទ្រង់។
    សូមព្រះយេស៊ូវប្រទានពរលោកប្អូន🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *