អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ អាចពន្យារការសងប្រាក់ដើមបំណុល៣ខែ និងលើកលែងការប្រាក់ ១ខែគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជូន​ដំណឹង​ថា អ្នកឆ្លង​ជំងឺកូវីដ-១៩​ …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *