អ្នកជំនួញវៃឆ្លាត គួរ​ធ្វើ​អ្វីខ្លះ ?➡️អត្ថប្រយោជន៍ចូលជាសមាជិក CEO Master Club
១. បង្វឹកឲ្យក្លាយទៅជាអគ្គនាយកអាជីពកំពូល
២. ធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនពីតូចទៅធំ និងពីលក្ខណៈគ្រួសារទៅជាស្តង់ដារ
៣. ពង្រីកបណ្តាញការលក់ឲ្យកាន់តែទូលាយ និងបង្កើនប្រាក់ចំណូលកាន់តែលឿន
៤. ដកខ្លួនចេញពីភាពជាអ្នកទោសអាជីវកម្មបានឆាប់រហ័ស
៥. ទទួលការបង្វឹកឡើងវិញពេញមួយជីវិត ដោយមិនបាច់បង់ថ្លៃសិក្សា ៦. ទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ពីគ្រូបង្វឹកជាបន្តបន្ទាប់ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់រយ:ពេលពេញមួយជីវិត
៧. ទទួលការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់៧០% សម្រាប់ការបញ្ជូនបុគ្គលិកចូលរៀនក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកឲ្យពូកែរបស់វិទ្យាស្ថានស៊ីអ៊ីអូ
៨. ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់៣៥% សម្រាប់ការទិញទំនិញ ឬសេវាកម្មក្នុងចំណោមសមាជិក
៩. ជួយសម្របសម្រួលក្នុងការរៀបប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
១០. មានបណ្តាញសមាជិកម្ចាស់អាជីវកម្មទូទាំងប្រទេសជួយគាំទ្រជ្រោមជ្រែងគ្នាសហការគ្នាទៅវិញទៅមក
១១. វិនិយោគថវិកាតិចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងការចូលបង្វឹកតាមវគ្គនីមួយៗ
👉 សមទាក់ទង៖
📲023 6666 999
📲087 887 718
📲085 311 183
📲098 383 314
📲010 386 543
📲010 333 041
(មិនពេញចិត្ដជូនថវិកាវិញ១០០%)
#CEOTV # CEOMasterclub
Established in Cambodia since January 2014 with a strong social mission, CEO Master Club is the first business coaching, networking, and awarding platform in Cambodia that empower SME business leaders to transform their businesses from a family business culture to a more standard corporate business culture in order to raise the quality and sustainability of local enterprises and thus contributing to the development of the county’s local economy to benefit from the coming of ASEAN integration and globalization.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *