អ្នកដែលស្អប់យើង ឬ អ្នកដែលយើងស្អប់ ត្រូវបញ្ចប់ដោយការឱ្យអភ័យអ្នកដែលស្អប់យើង ឬ អ្នកដែលយើងស្អប់ ត្រូវបញ្ចប់ដោយការ ឱ្យ អ ភ័យ ខ្លី ៗ ភ្លាម ៗ មិនចាំបាច់ ចរចា ។
• បើ របួសកាយ ត្រូវ បិទថ្នាំ ផ្សះ បើ គេពោល ផ្ដេសផ្ដាស ឮ ហើយ របួសចិត្ត ត្រូវ បិទថ្នាំ មេត្តា​។
• បើ មិនចង់ នៅក្នុង លោកា ត្រូវ ដឹងថា ផស្សាហារ ជា បច្ច័យ នៃការសោយ អារម្មណ៍ គឺ វេទនា ជាសុខ ឬ ជាទុក្ខ មិនមែន តួ អត្តា ៕
————————————————
រឿងពុទ្ធប្បវត្តិកថាសង្ខេប ភាគទី០២

————————————————
រឿងពុទ្ធប្បវត្តិកថាសង្ខេប ភាគទី០១

———————————————-
ធម្មទានលក្ខណគ្រួសារ​នៅ​ Mildura

———————————————
នមស្សការព្រះរតនត្រ័យ និងបូជាប្រទីបថ្ងៃសីលវត្តនិគ្រោធវ័ន(គល់ទទឹង)

——————————————-
Hello dear brothers and sisters.
Please click subscribe one by one.
To get more new videos, thank you !!
#BuddhismSF
#អ្នកដែលស្អប់យើងឬអ្នកដែលយើងស្អប់ត្រូវបញ្ចប់ដោយការឱ្យអភ័យ

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/giao-duc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *