អ្នកធ្វើបុណ្យប្រយ័ត្នច្រឡំបុណ្យ| សាន​ សុជា | san sochea 「Dharma KH​」អ្នកធ្វើបុណ្យប្រយ័ត្នច្រឡំបុណ្យ| សាន​ សុជា | san sochea 「Dharma KH​」
🙏 សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា​
🙏 ធម្មទានដោយៈ ស.វី​ ឃីត
____________________________________________________
ពុទ្ធបរិស័ទអាចស្ដាប់ព្រះធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Link ខាងក្រោម៖
👉
.ដើម្បីបានទទួលស្ដាប់នូវព្រះធម៌បន្តទៀតសូមចុច
.👉 Subscribe
👉 Comment
👉 Share
👉 Like
..សូមអរព្រះគុណនឹងអរគុណចំពោះការស្ដាប់ព្រះធម៌..

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

4 thoughts on “អ្នកធ្វើបុណ្យប្រយ័ត្នច្រឡំបុណ្យ| សាន​ សុជា | san sochea 「Dharma KH​」

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *