អ្នកប្រឆំាងធម៌ព្រះពុទ្ធជាងគេគឺអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនារាល់ថ្ងៃនេះឯង [Khmer Buddhism]អ្នកប្រឆំាងធម៌ព្រះពុទ្ធជាងគេគឺអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនារាល់ថ្ងៃនេះឯង សម្តែងដោយៈ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/o-to-xe-may-xe-khac

Author: admin

5 thoughts on “អ្នកប្រឆំាងធម៌ព្រះពុទ្ធជាងគេគឺអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនារាល់ថ្ងៃនេះឯង [Khmer Buddhism]

  1. កាន់ សាសនា អ៊ីក៍ដោយ បើមិនបានរៀនសូត្រ ដើម្បី យល់ដឹងច្បាស់លាស់ទេ ចាញ់តែបាកគេ រហូតដល់ស្លាប់ ។

  2. ករុណាក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូបើជាលោកយាយលោកតាកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយស្ដាប់ព្រះធម៌លោកម្ចាស់យកមកពិចារណាហើយយកមករៀនមកទុកដាក់់ក្នុងជីវិតប្រទេសនឹងកិកចំម្រើន

  3. ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគុណម្ចាស់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *