29 thoughts on “☆BTS☆Quảng cáo xe Hyundai Palisade cực ngầu.

  1. Công nhận hãng xe cũng nắm tình hình và mong đợi của fan ghê, họ ship Vkook, Shope,NamJin and baby mochi của mị nữa

  2. ok cái quảng cáo này rất tâm lý: Vkook, Sope, Namjin và thuyền trưởng Jimin mỗi cái đều cho 1 cảnh. Tui là tui thích hyundai palisade r đó

  3. Áaaaaaa con tim bé bỏng của tui á ❤❤❤
    Teo tim sốc thính ngất lâm sàng ❤❤❤
    Cái đoạn dựng lều 😁😁😁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *