🎥 Total war: Three Kingdoms 2K (Lưu Bị) #5: Vdeo lỗi mất tiếng anh em thông cảmTotalwarThreeKingdoms #Tamquoc #TTTrung _Tập này xem video thì mất tiếng game, up lên thì mất tiếng của mình vãi thật….. _Quay tập 6 thì video lỗi xem ko …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

1 thought on “🎥 Total war: Three Kingdoms 2K (Lưu Bị) #5: Vdeo lỗi mất tiếng anh em thông cảm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *