👉 Giao việc và thống kê khối lượng công việc của nhân viên.Chức năng này sẽ giúp cho các chủ cửa hàng Wedding Studio có thể : ✓ Giao việc cho nhân viên ngay trên hóa đơn. ✓ Tính toán được tổng khối lượng công …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *