🔢 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 🔢 Chương 1 🔢 Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 (Dành cho Trung Học Cơ Sở – Quyển 2)
🔢 Chương 1: Chương trình bảng tính
🔢 Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Ưu điểm của việc sử dụng hàm trong phần mềm Microsoft Office Excel 365.
☑ Cách nhập hàm để tính toán trên Excel 365.
☑ Cách sử dụng một số hàm đơn giản trong Excel như: SUM, AVERAGE, MIN, MAX.
⏩ Facebook:
🌐 Website:
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

24 thoughts on “🔢 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 🔢 Chương 1 🔢 Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

  1. Thầy ơi sum=(A1:A3,100) là sao ạ làm sao để bằng 250 thầy ở bài tập 1 ở bài 4 trong c t tin học lớp 7 đấy ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *