14 thoughts on “🔥Thuế trước bạ giảm 50%. Toyota Vios G 2020 giảm thêm tới 34 triệu khi đăng kí.

  1. Bọn sale tào lao . Có ngày cụ thể giảm phí trước bạ chưa mà lên nói như đúg rồi vậy

  2. đã có công bố áp dụng chính thức chính sách thuế mới từ ngày nào đâu bạn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *