9 thoughts on “🔴 Bài Giảng Thầy Thích Pháp Hòa: Tâm chuyển thì cảnh chuyển

  1. con xin được mượn lời giải của Lão Hoà Thượng TUYÊN HOÁ cùng hạnh nguyện của con Kính đến Chư vị PHẬT và Chư vị BỒ TÁT

    xin quý Phật tử vào trang cua tôi xem kinh tụng CHÚ ĐẠI BI mỗi câu đều có lời giải ý nghĩa và dể hiểu

  2. Nam mô a di đà phật con kính chúc thầy nhiều sức khỏe ạ 🙏🙏🙏👍👍👍🌹🌹🌹❤❤❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *