🔴 [Trực tiếp] TỌA ĐÀM: QUẢN LÝ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ: XỬ NGƯỜI TIÊU THỤ DỄ HAY KHÓ?🔴 [Trực tiếp] TỌA ĐÀM: QUẢN LÝ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ: XỬ NGƯỜI TIÊU THỤ DỄ HAY KHÓ?
Chỉ thị số 29 của Thủ tướng Chính Phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã, sẽ gia tăng các hình phạt đối với những người có hành vi buôn bán, sử dụng. Trước đó vào các năm 2010, 2013, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có hướng dẫn về tiêu dùng bền vững và noi gương bảo vệ động vật hoang dã. Những hướng dẫn và chỉ thị của Thủ tướng đang được thực hiện thế nào? Đây là nội dung chính buổi tọa đàm đề cập đến.
➡Hãy Subscribe kênh #VTC14 để nhận những thông tin mới nhất:

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *