5 thoughts on “🙏🏼 Gia đình Thương Tín bất ngờ thông báo TIN BUỒN, đồng nghiệp không tin vào SỰ THẬT

  1. Cái Thằng Hoàng nguyên Vũ không thấy ha miệng ra nữa à?.Loại SÚC SINH,cả ngàn người chửi rủa khi xúc phạm đến Thương Tín.Chắc bị ro mõm lại rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *