🛑 [LIVE TALKSHOW] – CÁNH CUNG LÃNH ĐẠO & 04 VÒNG TRÒN TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆPThời gian: 20H – 22H THỨ 4 NGÀY 23/09/2020 NỘI DUNG: 1. Mối quan hệ phát triển tổ chức. 2. Các thành tố cấu thành hệ thống tổ chức. 3. Vai trò và vị thế của …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *