12 thoughts on “0 GIỜ NGÀY 23/4 – XE KHÁCH HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI | NHỮNG TUYẾN CHẠY CHÍNH

  1. Xe khách đã hoạt động trở lại Việt Nam mình rất giỏi chống dịch rất tốt tự hào quá Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *