1 thought on “10.11.2017: Tổng hợp thị trường và các cổ phiếu trong ngày – IBD Canslim Việt Nam

  1. Xin cảm ơn bạn Tuấn Vũ. Cảm ơn bạn rất nhiều khi đã làm video này cho tất cả mọi người cùng xem!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *