100 năm Giáo Dục Thần Học của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Phần 5: THV bị đóng cửa & những thay đổi)100 năm Giáo Dục Thần Học của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Phần 5: Giai đoạn Thần Học Viện bị đóng cửa và những thay đổi)

Sưu tầm và Trình bày: Gia đình Mục Sư Tiến Sĩ Lê Văn Thiện
Bản quyền năm 2020

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/giao-duc

Author: admin

1 thought on “100 năm Giáo Dục Thần Học của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Phần 5: THV bị đóng cửa & những thay đổi)

  1. Hôm nay 12/9/20 lại là ngày 11/9 của 19 năm tại Mỹ bị khủng bố…!!! cảnh THẦN HỌC VIỆN… nguyện cầu Chúa lắng nghe lời con…!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *