3 thoughts on “101. Ý nghĩa hình tượng đức Bồ Tát Quán Thế Âm- SC. Giác Lệ Hiếu

  1. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Dạ con chào Sư Cô và quý phật tử. Nam Mô A Di Đà PHẬT.🙏🙏🙏

  2. Con cầu chúc cho sư thật nhiều sức khỏe con rất yêu thích và ngưỡng mộ sư cô lắm ước được gì con gặp tận mặt sư sư là người tài năng của đất nước một lần nữa con chúc sư thật nhiều sức khỏe vạn sự cát tường Như ý

  3. Con cầu chúc cho sư thật nhiều sức khỏe vui như hoa xuân nở con rất thích tiếng cười của sư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *