14. Tổ Sư Long Tho (Nagarjuna) | TT Thích Nguyên Tạng giảng14. Tổ Sư Long Thọ (Nagarjuna)
💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am,
Thứ Tư, 16/09/2020 (29/07/Canh Tý)

Vị minh ẩn hiển pháp,
Phương thuyết giải thoát lý,
Ư pháp tâm bất chứng,
Vô sân diệc vô hỷ.

Vì sáng pháp ẩn hiển,
Mới nói lý giải thoát,
Nơi pháp tâm chẳng chứng,
Không sân cũng không hỷ.
Nam Mô Đệ Thập Tứ Tổ Long Thọ Tôn Sư
💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼

Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…)

– 06: 45am (giờ Melbourne, Australia)
– 01:45pm (giờ Cali, USA)
– 04:45pm (giờ Montreal, Canada)
– 10:45pm (giờ Paris, France)
– 03:45am (giờ Saigon, Vietnam)
💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃

Youtube: Tu Viện Quảng Đức
(TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia)

Facebook:

Website:

Tel: 03. 9357 3544

Email: quangduc@quangduc.com

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/giao-duc

Author: admin

9 thoughts on “14. Tổ Sư Long Tho (Nagarjuna) | TT Thích Nguyên Tạng giảng

  1. Con kính lễ Đức Tổ Sư Long Thọ đã xuất hiện trên cõi đời này để hoằng pháp tế độ quần sanh. 💐🌼🌹💐🌼🌹💐🌼🌹💐🌼🌹💐🌼🌹💐🌼🌹💐🌼🌹💐🌼🌹💐🌼🌹💐🌼🌹

  2. “ Phi Sân diệc Phi Hỷ”
    “ Vô Sân diệc Vô hỷ “
    “ Không Sân cũng không Hỷ”
    ……. còn nhiều câu rất tâm đắc 🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *