16 thoughts on “17.10.Cô giáo bị kỷ luật vì phê phán việc thay sách giáo khoa lớp 1 trên mạng xã hội

  1. Em ơi.!. Sự ưu việt của chủ nghĩa xã hội là đây mà. Đảng sai thì rút kinh nghiệm còn người dân sai hay đúng mà vạch mặt bọn lú lẫn nầy ra là bị nhẹ nhất là cảnh cáo.!. Từ lâu rồi đảng là vua bán mũ. Khi cần thiết là cho luôn một cái mủ sài chơi mà dân gian gọi là " chụp mũ ".!.

  2. Tôi cũng là gv về hưu tôi chưa bao giờ dạy cho hs.những từ nhạy cảm .lớp 1 mà dạy đỉ .đụ hỏi những từ đó là gì mà dạy cho hs đọc

  3. Đảng – Không Cần Những Công Dân Chân Chính – Biết Phản Biện – Biết Phê Phán –
    Đảng Chỉ Cần – Những Người Dân Biết Vâng Phục – Biết Nịnh Bợ + Tâng Bốc Đảng
    Thôi – Để – Dễ Cai Trị – Bởi Vậy – "Đất Nước Ta – Chưa Bao Giờ Được Như Hôm Nay" –
    Tụt Hậu – So Ngay Cả – Với Lào Và Kampuchea !!!

  4. Ai quan tâm đến giáo dục Việt nam cảm thấy rất lo lắng nhất là đạo đức Hiện tại không có lối thoát rất vô vọng Cám ơn Quỳnh đã cho biết tin chúc luôn bình an

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *