18.06.2020 – Phiên đáo hạn phái sinh nhẹ nhàngPhiên đáo hạn phái sinh diễn ra nhẹ nhàng với diễn biến giằng co tăng điểm nhẹ. Các cổ phiếu trụ vẫn đang phân hóa với VCB, VHM, HPG tăng kéo điểm thị …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *