19/02/2020 [TRÒ CHUYỆN CUỐI TUẦN: ĐẦU TƯ – ĐẦU CƠ – NGẮN HẠN – DÀI HẠN]19/02/2020 [TRÒ CHUYỆN CUỐI TUẦN: ĐẦU TƯ – ĐẦU CƠ – NGẮN HẠN – DÀI HẠN]
1/ Chuyện muôn thuở của các nhà Đầu tư và đầu cơ – Ngắn hạn và dài hạn
2/ Giao lưu với nhà đầu tư

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

3 thoughts on “19/02/2020 [TRÒ CHUYỆN CUỐI TUẦN: ĐẦU TƯ – ĐẦU CƠ – NGẮN HẠN – DÀI HẠN]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *