2. THÔNG BIÊN DỊCH TIẾNG HÀN SƠ CẤP📗. Thư viện tài liệu + giáo trình:

 Link có liên quan đến chủ đề:
1. TIẾNG HÀN NHẬP MÔN:

2. EPS TOPIK 60 BÀI:
+ Từ bài 1 – 30:
+ Từ bài 31 ~ :
+ 한국어능력시험(EPS-TOPIK 60 BÀI) – 한국의 정보 및 문화:

3. TOPIK II 문법/확인 연습 문제 [1 – 2]유형:

4. TOPIK II 문법[3~4]: 비슷한 표현:

5. TOPIK II 쓰기/기본 원고지 쓰기 연습/CÁCH VIẾT TRÊN GIẤY KẺ Ô LI:

6. TOPIK II 쓰기 51번 유형:

7. TOPIK II 쓰기 52번 유형:

8. 8. TOPIK II 쓰기 53번 유형:

9. TOPIK II 쓰기 54번 유형:

10. TỔNG HỢP 40 VIDEOS LUYỆN THI TOPIK II online qua skype Maiphan0315:

11. TOPIK II 70회 쓰기 문제:

12. TOPIK II 문법 그룹 별로:

13. THÔNG BIÊN DỊCH TIẾNG HÀN ONLINE QUA SKYPE:

14. LUYỆN DỊCH BÁO CHÍ:

15. TOPIK II 쓰기/기본 원고지 쓰기 연습/CÁCH VIẾT TRÊN GIẤY KẺ Ô LI

16. TOPIK II 듣기 기출문제 8:

17. TOPIK II 문제 집:

18. GIẢI ĐỀ TOPIK II 온라인:

📗. Thông tin về lớp học:

LỚP TIẾNG HÀN ONLINE QUA SKYPE:
 MaiPhan0315:
 Phone: +82 1080 508 768
 Fage học tiếng Hàn:
 Face cá nhân:
 Kênh Youtube:
 Cám ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Kovimp. Chúc các bạn luôn thành công trong việc vận dụng Tiếng Hàn vào thực tế cuộc sống

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *