3 thoughts on “22. Định giá cổ phiếu VJC Công ty Vietjet Air

  1. Em nghĩ mỗi quan điểm, phương pháp định giá đều chỉ mang tính chất tham khảo, thị trường sẽ trả lời cho đáp án đó. Đầu tư chứng khoán mà cứ chỉ nhìn vào quá khứ để đánh giá thì ko ổn chút nào ?

  2. Anh có thể định giá cổ phiếu ngân hàng không? Hay phương pháp chỉ định giá được các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *