28 điều lợi ích Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện | HT Tuyên Hoá giảngTrích Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – HT Tuyên Hoá giảng
Những Điều lợi ích khi quy y với Địa Tạng Bồ Tát
10 điều lợi ích Địa Tạng Bồ Tát I HT Tuyên Hoá giảng:
28 điều lợi ích Địa Tạng Bồ Tát I HT Tuyên Hoá giảng:
7 Điều lợi ích Địa Tạng Bồ Tát I HT Tuyên Hoá giảng:
Tổng hợp các video dài về HT Tuyên Hóa:
Khai Thị Quyển 1:
Khai Thị Quyển 2:
Khai Thị Quyển 3:
Khai Thị Quyển 4:
Khai Thị Quyển 5:
Khai Thị Quyển 6:
Cuộc Đời Và Đạo Nghiệp Q1 và Q2:

🏠 Đăng ký xem kênh ở đây:
👀 Khai Thị Hòa Thượng Tuyên Hóa:
👀 Tổng Hợp Thực Dưỡng:
👀 Truyện nhân quả:
📞 Facebook:
💐 link sách: Kho truyện:
💚 Thư viện download:
💚 Link lưu truyện dạng text:
💚 Khuyến khích các bạn share, copy, đăng kênh khác. Bên mình đã mở giấy phép, bạn không lo vấn đề bản quyền.
#Nhanqualuanhoi #Khaithi #tuyenhoa #nhanqua #luanhoi #HTTuyenhoa #hoathuongtuyenhoa

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/giai-tri

Author: admin

10 thoughts on “28 điều lợi ích Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện | HT Tuyên Hoá giảng

  1. Nam mô Quán Thế Âm bồ tát
    Nam mô Địa Tạng Vương bồ tá
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

  2. Nam Mô A Di Đà Phật
    Nguyện đem công đức này hồi hướng cho chúng sanh dịch bệnh, lìa khổ được vui Cầu sanh cực lạc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *