9 thoughts on “29.1 Hướng Về Người Dân

  1. Một chương trình rất ý nghĩa, chúc đồng bào ta ở Chí linh Hải dương hãy cố lên ,cả nước đang hướng về các bạn 🇻🇳🌹

  2. Chúc hương và các cháu mạnh khỏe bình an cầu nguyện cho hương nhanh bình phục lậy chúa tre chở cho con của chúa rất yêu thương cần lao

  3. Chúc buổi chiều an lành chúc hương cùng các cháu luôn mạnh khỏe đất nước mình có phúc lớn có được những người con mang dòng máu việt như hương có tấm lòng vàng luôn yêu thương đến cần lao lo hết ngần lại sa cầu mong cho hải dương sớm qua con cúm tầu ở nơi đó có đức thánh trần người đã đạp tan bọn giặc phái bắc ngã ba sông nơi đó giáp bốn tỉnh có bác giang có bác ninh và quảng ninh đền thờ nguyễn trãi và đền thờ trần hưng đạo có đoạn sông vẫn còn những cây cọc lim đã làm bục thuyền quân giặc giờ vẫn còn các bạn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *