36-3: Đạo Phật với Nghi thức Tôn giáo Cầu cúng, hiến tế – Ngài Maha Kassapa.Các lời dạy của Đức Phật trong film, tập 36-3: Lời Dạy về Nghi thức Tôn giáo, cầu cúng, hiến tế cho ngài Ca Diếp – một đại cao thủ Bà La Môn tu theo phái Lõa …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *