26 thoughts on “4 code hot cập nhật mới ngày 10/4 và cách kiếm nhiều vàng trong 1ngày-đại hiệp piu piu piu-TĐL Games

  1. Giờ mình không nhận đi free nữa nha anh em,nhận người này mất lòng người kia,hằng ngày có cả 100 anh em inbox mình,mình trả lời trước quên sau,anh em ủng hộ thì mình đi ải lấy giá sinh viên ( 3 gói mì tôm do thất nghiệp vì covid) là 10k momo.anh em được ủng hộ mình nha,thất nghiệp vì covid19 rồi,10k ko nhiều cũng ko ít đúng ko anh em

  2. Giờ mình không nhận đi free nữa nha anh em,nhận người này mất lòng người kia,hằng ngày có cả 100 anh em inbox mình,mình trả lời trước quên sau,anh em ủng hộ thì mình đi ải lấy giá sinh viên ( 3 gói mì tôm do thất nghiệp vì covid) là 10k momo.anh em được ủng hộ mình nha,thất nghiệp vì covid19 rồi,10k ko nhiều cũng ko ít đúng ko anh em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *