36 thoughts on “5 chú tiểu // sự thật được phơi bầy // chiếc vòng của Huyền bí // ông ơi

  1. 🙏 nam mô cao đài tiên ông đại bồ tát ma ha tát độ cho thiền am được nhiều mai mắn và thành công trong công ngày 15

  2. Nói tóm lại theo tôi ngày15,tháng4 này sự viêu đã rõ hơn bạn ngày mà xử ko xong thiâts cả cộng đồng mạng đến nhà tt tham đập chết nó công khai luôn để cho luật xử có giống gà ko nếu mà xử ko xong

  3. Thằng giang nó át qua. No sống vì tiền ông thắng mà nó vô tâm at đọc. Rồi nó xẻ qua báo mà không thấy dia đình.

  4. ung ho em cho thang gian tham vo tu va nhung ke tham tien gio ban cung vo tu voi ke gian ac dat dieu vu oan gieo hoa cho nguoi tot ma no k so de nghiep sau cho con chau no phai tra vo tu het con lai nhung nguoi hien hau biet dung biet sai bao ve le phai giup nguoi thap kem bao boc lan nhau fhi dat nuoc mjnh moi duoc binh an hanh phuc nguoi thap kem it tien duoc tu do dem nhung tai nang nu cuoi cho moi nguoi

  5. Phan TA quyết tâm quyết tâm dành chiến thắng bảo vệ TA và DM không thể tha thứ thằng thắng và con mai

  6. UNG HÔ FAN TINH THÂT !ĐA CHIA SE THÔNG TIN RÂT HAY CHINH XAC ĐÔNG THOI VACH TRÂN TÔI LÔI CUA TTCHO GIAN XAO CÔN ĐÔ LƯU MANH CHUNG MI SE NHAN HÂU QUA

  7. CHAO E TRAI CHIA SẺ MẠNH MẼ LÊN E ƠI CHO BỌN ỦY HẠI NGƯỜI VO TÙ HET LUON TTC VO TU CHO NÓ CHỪA

  8. Em phân tích rất hay em có tâm đức ông trời sẻ gia hộ cho gia đình em bình an luôn luôn may mắng việc làm rốt đẹp

  9. Mấy người sống vô đạo đức nói chi cho mỗi miệng để cho họ bị quá bảo một lần con cái môi quậy đầu là giia đình tan nat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *