4 thoughts on “5 Pháp Khó Tìm Được ở Đời (HT Minh Giác)

  1. Con xin Thành Kính Đảnh Lễ Ngài Hòa Thượng Minh Giác. Con Kính chúc Ngài Thân Tâm thường An Lạc ạ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *