4 thoughts on “[5 phút tò mò] Sao Kim: hành tinh địa ngục | VLTV 4K

  1. sau này nếu chuyến bay tới vũ trụ mà có giá như khoang thương gia máy bay thì sẽ lên sao kim coi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *