7 thoughts on “5 Thói Quen GÂY U NÃO, ĐỘT QUỴ Chết Rất Nhanh, Già Hay Trẻ Đều CẤM LÀM

  1. 00:20 Cho anh hỏi em một chút được không?…. Anh trông em rất là quen….Anh nghĩ là? Mình có biết nhau không?(Chém với gái lạ thì chắc chắn sẽ bảo không rồi)….Thế à. Trông em rất giống người yêu tương lai của anh. 💁

  2. Thói quen đầu tiên đã sai kiến thức khoa học nhé. Kể cả kênh đã nói thêm là có tác hại khác thì vẫn sai. Lần sau kênh đăng thông tin thì nên dẫn chứng báo cáo khoa học đàng hoàng chứ nói chung chung là ngta nói… hay khoa học nói… thì chưa đủ để tin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *