55 câu Hỏi – Đáp của Tổng Cục Thuế về Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệpMỤC LỤC ĐIỆN TỬ CỦA VIDEO:
1:10 – Câu 1: Ghi nhận khoản tiền vào DT trong kỳ để thực hiện tính thuế TNDN
2:57 – Câu 2: Tính EBITDA để tính chi phí lãi vay được trừ và  giao dịch liên kết hay không?
7:20 – Câu 3: DN có phải nộp thuế TNDN tạm tính quý 4 không?
08:12 – Câu 4: CP cách ly có được tính vào chi phí được trừ của Công ty không?
10:01 – Câu 5: Khoản CP hỗ trợ cho công nhân có được ghi nhận là CP hợp lý?
10:57 – Câu 6: Vướng mắc Trong phần mềm HTKK 4.5.2 về nhập dữ liệu
14:10 – Câu 7: CP năm 2019 nhưng các bộ phận quên đưa chứng từ,
17:12 – Câu 8: Dự án của Công ty có được hưởng ưu đãi về thuế TNDN
19:21 – Câu 9: Chuyển lãi vay trong tờ khai quyết toán thuế TNDN điền như thế nào?
20:22 – Câu 10: HTX phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN không?
21:09 – Câu 11: CP chống dịch Covid 19 của người lao động nước ngoài
25:00 – Câu 12: CP tiền lương của NLĐ nước ngoài sau khi hoàn thành cách ly phát sinh
26:38 – Câu 13: Xin hỏi những trường hợp nào được giảm 30% thuế TNDN năm 2020?
27:55 – Câu 14: CP mua 1 tàu biển đã qua sử dụng mang đăng kiểm cờ nước ngoài
31:26 – Câu 15: CP Năm 2020 vì dịch bệnh nghỉ và không sản xuất thêm hàng hóa
32:54 – Câu 16: Khắc phục lỗi gửi báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP trực tiếp mẫu số B03-DN
33:33 – Câu 17: CP có khoản lỗ chênh lệch tỷ đánh giá lại các khoản mục tiền có gốc ngoại tệ
34:57 – Câu 18: Thời điểm ghi nhận DT là thời điểm nào?
36:37 – Câu 19: Chuyển lỗ còn lại vào năm 2020 không?
38:51 – Câu 20: DT hưởng ưu đãi thuế TNDN như thế nào?
42:28 – Câu 21:  Để được tính CP được trừ khi quyết toán thuế TNDN cần lưu ý gì khi lập dự phòng?
44:00 – Câu 22: CP quà tặng được đưa vào CP khi tính thuế TNDN
45:26 – Câu 23: Hạch toán CP trên tài khoản 632 có hợp lệ không?
46:53 – Câu 24:  Công ty có hoạt động kinh doanh BĐS, có thuộc diện được miễn giảm thuế TNDN 30%
49:09 – Câu 25: DN lấy DT của hoạt động nào để áp dụng tính miễn giảm?
50:40 – Câu 26: DT từ lắp đặt hệ thống điện được ghi nhận vào năm 2020 hay sẽ căn cứ vào hóa đơn năm 2021?
52:10 – Câu 27: CP bảo hiểm tài sản cho dự án mới này có được ghi nhận là CP hợp lý hợp lệ khi quyết toán thuế TNDN?
54:32 – Câu 28: Thuê nhà của giám đốc làm văn phòng có là giao dịch liên kết không?
55:27 – Câu 29:  DN đã nộp BCTC trên hệ thống nộp thuế điện tử nhưng chưa nộp phụ lục thuyết minh BCTC.
56:55 – Câu 30: Cho phép các khoản đóng góp, ủng hộ trong các hoạt động chống dịch Covid-19 là khoản CP hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN
58:09 – Câu 31: Công ty không phát sinh hóa đơn thì có phải làm báo cáo tài chính không
58:56 – Câu 32: DN mượn tiền không lãi suất của Giám đốc công ty
59:46 – Câu 33: Theo khoản 5, Điều 18, NĐ 132/2020/NĐ-CP nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia là thời điểm nào?
1:01:11 – Câu 34: Chi khen thưởng sáng kiến cho NLĐ liên quan đến các sáng kiến cải tạo máy móc thiết bị
1:03:02 – Câu 35: Dự án đầu tư sản xuất phần mềm và được hưởng ưu đãi thuế TNDN ?
1:05:40 – Câu 36: Chi phí trồng cây có được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN ?
1:07:09 – Câu 37:  Giảm 30% thuế TNDN theo NĐ114/2020/NĐ-CP không và cách quyết toán thuế TNDN
1:09:03- Câu 38: Lãi tiền gửi này có được hưởng ưu đãi miễn thuế của dự án này không?
1:13:00 – Câu 39: Thuế suất để tính thuế TNDN đối với những dự án DN đầu tư điện năng lượng mặt trời trên 50 Kwp?
1:16:28 – Câu 40: Khoản lãi vay đã thanh toán có được tính vào CP được trừ
1:18:34 – Câu 41: Nghĩa vụ kê khai, miễn trừ việc nộp hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết không?
1:20:00 – Câu 42: Xuất file từ HTKK 4.5.2 để upload lên hệ thống thuế
1:20:59 – Câu 43: Tỉ lệ 25% theo NĐ 132/2020/NĐ-CP là tính trên số dư nợ vay hay trên từng món vay?
1:22:51 – Câu 44:  Công ty đã làm công văn xin được gộp BCTC 2020 vào BCTC 2021 và nộp lên bộ phận một cửa.
1:24:31 – Câu 45: DN đang được ưu đãi miễn thuế TNDN 2 năm, giảm thuế TNDN 4 năm
1:26:31 – Câu 46: Phương pháp xác định DT để tính ưu đãi thuế TNDN của năm 2020 là gì?
1:27:52 – Câu 47: DT để xác định điều kiện hưởng giảm 30% thuế TNDN của Công ty là bao nhiêu?
1:29:23 – Câu 48: DN có Chi nhánh, địa điểm KD hưởng ưu đãi thì khai ở nơi đặt Chi nhánh, địa điểm KD
1:33:04 – Câu 49: Công ty có giấy xác nhận tạm dừng KD .Như vậy thì Công ty em có phải nộp hồ sơ gì không?
1:34:29 – Câu 50: Năm 2020 có doanh số dưới 200 tỷ đồng vậy Công ty có được giảm 30% thuế TNDN về liên doanh liên kết không?
1:35:31 – Câu 51: Số thuế TNDN phải nộp được giảm 30% của DN bởi dịch bệnh Covid-19
1:37:04 – Câu 52:  Công ty 100% vốn trong nước Khi quyết toán thì có phải nộp phụ lục kèm quyết toán thuế TNDN không?
1:38:11 – Câu 53: DN thuộc đối tượng được giảm 30% thuế TNDN, xin hỏi hồ sơ, trình tự, thủ tục miễn giảm thuế như thế nào?
1:38:38 – Câu 54: hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hay không?
1:39:42 – Câu 55: Vậy chi phí lãi vay của các Công ty này có bị khống chế 30% như NĐ 132/2020 không?

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

2 thoughts on “55 câu Hỏi – Đáp của Tổng Cục Thuế về Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp

  1. Toàn văn 55 câu Hỏi – Đáp của Tổng Cục Thuế hướng dẫn về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn nghe và chọn chương mà mình cần nghe được phân đoạn trong phần mô tả: Mục lục thời gian VIDEO được chia thời gian theo từng câu hỏi – đáp. Bạn chỉ cần nhấp chuột vào phần thời gian các bạn sẽ nghe được phần mình cần chọn. Chúc các bạn sức khỏe, thành công. Nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Cảm ơn các bạn !

  2. Rất hay và hữu ích nữa. Mình mong nhận thêm nhiều thông tin nhanh và kịp thời về thuế, kế toán. Cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *