7 Cách Bố Thí Cúng Dường Đem Lại Nhiều Phước Báu Ai Cũng Nên Biết Điều Này | Phật Giáo Tâm Linh7 Cách Bố Thí Cúng Dường Đem Lại Nhiều Phước Báu Ai Cũng Nên Biết Điều Này | Phật Giáo Tâm Linh

Nhân sinh tại thế, muôn nẻo đường đời, người gặp vô số, việc có vô vàn. Nhưng có một điều chúng ta không muốn đón nhận, đó chính là sự vô thường.

Vô thường là sự vĩnh hằng của thế gian, biến đổi là điều thường trực của vạn vật. Nhân sinh cũng lại như thế, thời gian như nước chảy qua cầu, được mất vô định, họa phúc vô căn, vật đổi sao dời, hết thảy đều không ngừng biến hóa. Thế gian dẫu đẹp con người cũng chẳng thể gắn bó được bền lâu, đến và đi là tùy duyên phận.

Nhân sinh tại thế, muôn nẻo đường đời, người gặp vô số, việc có vô vàn. Nhưng có một điều chúng ta không muốn đón nhận, đó chính là sự vô thường của thế gian.

Đừng tiếc LIKE và ĐĂNG KÝ kênh theo dõi video mới nhất trên kênh PHẬT GIÁO TÂM LINH nhé!.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

10 thoughts on “7 Cách Bố Thí Cúng Dường Đem Lại Nhiều Phước Báu Ai Cũng Nên Biết Điều Này | Phật Giáo Tâm Linh

  1. Lòng đại từ đại bi của đức từ bi phủ rất vô lượng vô biên Chấn con nít đem lòng kính ngưỡng xin đánh lễ quy y nam mô đại từ bi phủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  2. I xin cảm ơn cần Phật giáo tâm linh đã phát hiện những bài pháp rất hay rất ý nghĩa quá tuyệt vời

  3. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Bồ Tát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *