Aegisub Effect – My bubbles! ^^



Video gồm nhiều hiệu ứng nên mình sẽ up từng phần:
Hiệu ứng “Na na na :))”: (mình đã fix lại tý) ^^
Download ass file:
Hiệu ứng Nanana 2:
Download ass file:
Hiệu ứng Chính (xuyên suốt trong clip):
Download ass file:
Riêng phần Chorus, mình đang chỉnh sửa, khi nào hoàn thành mình sẽ úp hehe.
Thanks for watching ^^

Ý tưởng FX: @DiaNgucMau.
Mình có sử dụng lead-in và jumping của bạn @KehyF trong FX Chuyện Tình Lá Gió :
Cảm ơn hai bạn.
* Special thanks to @pyointa2001 ^^: thanks to you, for your time, your support!

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *