7 thoughts on “Aegisub Karaoke Effect [11]

  1. làm thế nào để chỉnh màu chữ về màu trắng ạ ? fx này đơn giản mà vẫn đẹp í nhma màu thì k phù hợp với vid của mình 🙁 mong bạn sớm phản hồi ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *