21 thoughts on “ALBUM TÂN CỔ 1 HAY 2018 – HỒ MINH ĐƯƠNG. TIỀN THẮNG TÌNH THUA.

  1. Hồ Minh đương hát quá tuyệt vời càng nghe càng thích không biết chán ước gì được gặp ngoài đời

  2. EM ĐAM MÊ TIẾNG HÁT ANH CS HỒ MINH ĐƯƠNG HÁT HÂY TUYỆT VỜI.💯 💯 💯 💯 💯 👍 👍 👍 👍 👍 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *