8 thoughts on “Ampli Denon 960 cs 245W chất loa Bose 4000 (bass 25 cực gấu)Giá 8.2tr

  1. Tùy mỗi ampli mà test nhạc khác nhau đi, thấy video nào ,sp nào cũng thấy mỗi loại nhạc đó cả….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *